Pilotażowy program powstał wspólnie z
Fundacją Pomocy Ofiarom Przestępstw

Asystent dla pokrzywdzonego przestępstwem

Oferowane w ramach projektu wsparcie asystenta/ki uzupełnia naszą istniejącą już, szeroką ofertę Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem obejmującą:

Pomoc psychologa

- gdy osoba pokrzywdzona przestępstwem nie radzi sobie z emocjami i trudną sytuacją w jakiej się znalazła, samodzielnie nie umie znaleźć rozwiązania,

Pomoc materialna

- gdy sytuacja i potrzeby osoby pokrzywdzonej są szczególnie trudne,

Pomoc prawna

- gdy potrzebne są porady prawnika, który zaproponuje odpowiednie rozwiązania,


Inne formy pomocy

- gdy trzeba dobrać specyficzne formy pomocy  w zależności od rodzaju krzywdy, jaka dotknęła osobę pokrzywdzoną.

0
Pokrzywdzonych
0
Lokalnych punktów
0
Zgłoszonych przestępstw

Jak skorzystać z pomocy Asystenta dla osób pokrzywdzonych przestępstwem?

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem?

Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pod adres 

ul. Widok 24 (II piętro), Warszawa.

Asystent/tka zaprosi Cię na spotkanie, na którym powiesz mu/jej o swoich potrzebach i oczekiwaniach związanych z czekającymi Cię procedurami.

Asysta Asystenta/ki osobom pokrzywdzonym

Oferta pomocy

Oferowane w ramach projektu wsparcie asystenta/ki będzie uzupełniało naszą istniejącą już, szeroką ofertę Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem obejmującą pomoc psychologiczną, prawną, materialną oraz inną, zgodną z potrzebami osoby pokrzywdzonej.

Ze wsparcia Asystenta/tki mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwami, a zwłaszcza osoby ponoszące dotkliwe i długotrwałe skutki psychiczne

i fizyczne przestępstwa lub wyjątkowo nieporadne, czy o specjalnych potrzebach.

Wspieramy w emocjach, wysłuchujemy Państwa potrzeb i ustalamy dalsze działania.

Artykuły

Informacje i wiadomości dotyczące programu

Home
Skontaktuj się z nami
Close Search Window