Asystent Osoby Pokrzywdzonej Przestępstwem

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych

Ośrodki dla Pokrzywdzonych Przestępstwem

Zapraszamy do naszego Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz naszych Lokalnych Punktów