Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje ogłoszony pod koniec ubiegłego roku  Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019 – 2021, który zreformuje dotychczasowy system pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym i świadkom.  Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie spójnej, jednolitej sieci pomocy obejmującej cały kraj, dzięki której wszystkie osoby potrzebujące uzyskają odpowiednie wsparcie.

Pierwsza pula kilkudziesięciu konkursów na prowadzenie ośrodków pomocy została już rozstrzygnięta. Obecnie ogłaszane są nowe konkursy, w ramach których wyłonione zostaną kolejne ośrodki. Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym zakłada utworzenie sieci pomocy składającej się z 60 ośrodków regionalnych i 337 punktów lokalnych, tak aby na terenie każdego powiatu powstał co najmniej jeden punkt lub ośrodek, a odległość między nimi nie przekraczała ok. 40 kilometrów. Pozwoli to na dotarcie do ośrodka każdej osobie potrzebującej pomocy. W każdym z tych punktów i ośrodków osoba pokrzywdzona i jej najbliżsi będą mogli uzyskać pomoc psychologiczną, prawną i materialną.  Zależy nam na tym, żeby osoby pokrzywdzone, w szczególności kobiety i dzieci uzyskały nie tylko pomoc prawą czy psychologiczną ale  również  konkretne wsparcie materialne niezbędne w procesie powrotu do normalnego funkcjonowania.

Ważnym elementem tworzonej obecnie sieci pomocy będą centra specjalistyczne –  zajmujące się rehabilitacją osób pokrzywdzonych, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub wymagają szczególnej opieki.

Uzupełnieniem przygotowywanej obecnie sieci ośrodków pomocy jest utworzenie ogólnopolskiej linii pomocy pokrzywdzonym. Zależy nam na tym, żeby każda osoba pokrzywdzona mogła anonimowo oraz w łatwy i szybki sposób uzyskać niezbędną pomoc. Linia stworzy też możliwość uzyskania szybkiej porady psychologicznej i prawnej. Utworzenie jednej linii pomocy osobom pokrzywdzonym zapewni dostęp do niezbędnego wsparcia wszystkim, który tego wsparcia potrzebują. Anonimowy charakter stwarza poczucie bezpieczeństwa i często może być pierwszym krokiem dla osoby pokrzywdzonej szukającej pomocy. Ogólnopolski charakter linii pozwoli na uzyskanie pełnej, rzetelnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy przez osobę pokrzywdzoną. Linia Pomocy Pokrzywdzonym zacznie funkcjonować od połowy lutego 2019 r., obecnie rozstrzygnięto konkurs na jej  prowadzenie i trwają pracę nad przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury.

Zakończenie wszystkich prac nad utworzeniem nowej sieci pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2019 roku. Tworzona obecnie sieć pomocy ma na celu zapewnienie niezbędnej, długofalowej i sprawnej pomocy wszystkim potrzebującym na terenie całego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Fundusz Sprawiedliwości – Pomagamy Sprawiedliwie
Skontaktuj się z nami
Close Search Window