Aby osoba pokrzywdzona mogła skorzystać ze wsparcia Asystenta/ki musi się zgłosić do Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pod adres ul. Widok 24 (II piętro), Warszawa.

Następnie osoba pokrzywdzona jest umówiona na rozmowę z Asystentem/tką, aby mogła powiedzieć o swoich potrzebach związanych z asystowaniem jej podczas procedur.

Na tym spotkaniu Asystent/ka przygotowując osobę pokrzywdzoną rozmawia o:

Podczas rozmowy bezpośredniej z osobą pokrzywdzoną Asystent/ka umawia się również na formę towarzyszenia w sądzie czy innych procedurach związanych z sytuacją, w której osoba pokrzywdzona się znalazła. Jeżeli jest to możliwe asystent/ka jest z osobą pokrzywdzoną na sali rozpraw (większość rozpraw jest jawnych, i asystent/ka może w nich uczestniczyć) bądź poczeka na korytarzu sądu. Ważne, aby osoba pokrzywdzona nie była wówczas sama. Po rozprawie Asystent/ka wraz z osobą pokrzywdzoną omawia to, co zadziało się podczas rozprawy oraz wspiera w emocjach, wysłuchuje potrzeb i ustala dalsze działania.

Comments are closed.

Jak skorzystać?
Skontaktuj się z nami
Close Search Window