O projekcie

Program Asystent dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Pilotażowy program powstał wspólnie z Fundacją Pomocy Ofiarom Przestępstw

Asystent dla pokrzywdzonego przestępstwem

Oferowane w ramach projektu wsparcie asystenta/ki będzie uzupełniało naszą istniejącą już, szeroką ofertę Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem obejmującą:

Program będzie realizowany w Warszawie i jej okolicach.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wspieramy w emocjach, wysłuchujemy Państwa potrzeb i ustalamy dalsze działania.

0
Pokrzywdzonych
0
Lokalnych punktów
0
Zgłoszonych przestępstw

Program Asystent dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Asystent/ka – osoba wspierająca ofiarę przestępstwa – będzie towarzyszyć osobie pokrzywdzonej przestępstwem w procedurach prawnych, które często są bardzo trudne i dodatkowo obciążające osoby pokrzywdzone.

Osoby pokrzywdzone często nie mają środków, aby wynająć adwokata, często samo przestępstwo powoduje emocjonalne koszty. Osoby pokrzywdzone często również nie mają osób bliskich, które mogły by im towarzyszyć. Często też towarzyszenie osób bliskich nie jest wskazane ze względu na za wysoki koszt emocjonalny, które te osoby by poniosły.
Asystent/ka nie jest osobą, która ma zastąpić pełnomocnika (z wyboru czy z urzędu), a jedynie wspierać, czuwać nad osobą pokrzywdzoną i zapewnić jej niezbędną pomoc i wsparcie.

Asystent/ka wspiera przed, w trakcie oraz po wizycie w urzędzie, na Policji czy w prokuraturze lub rozprawie w sądzie. Asystent/ka będzie także towarzyszyć w wizytach w innych placówkach czy urzędach np. Ośrodku Pomocy Społecznej czy u lekarza (jeśli będzie taka potrzeba).

Pilotażowy program powstał wspólnie z
Fundacją Pomocy Ofiarom Przestępstw

Asystent dla pokrzywdzonego przestępstwem

Oferowane w ramach projektu wsparcie asystenta/ki będzie uzupełniało naszą istniejącą już, szeroką ofertę Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem obejmującą:

Pomoc psychologiczna

Możemy Ci pomóc jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego i informacji.

Pomoc materialna

Jeśli potrzebujesz pomocy materialnej możemy Cię wesprzeć w zależności od Twojej sytuacji i potrzeb.

Pomoc prawna

Udzielimy Ci porad prawnych i zaproponoujemy odpowiednie rozwiązania.

Inna

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną, możemy Ci pomóc w zależności od rodzaju pokrzywdzenia, z jakim się zmagasz.

O projekcie
Skontaktuj się z nami
Close Search Window