Ze wsparcia Asystenta/ki mogą w szczególności skorzystać osoby pokrzywdzone następującymi przestępstwami:
Ze wsparcia Asystenta/tki będą mogły skorzystać także osoby pokrzywdzone innymi przestępstwami powodującymi dotkliwe skutki psychiczne i fizyczne w życiu osób pokrzywdzonych lub osoby wyjątkowo nieporadne, czy o specjalnych potrzebach.

Comments are closed.

Oferta pomocy
Skontaktuj się z nami
Close Search Window