Pilotażowy program powstał wspólnie z
Fundacją Pomocy Ofiarom Przestępstw

Asystent dla pokrzywdzonego przestępstwem

Oferowane w ramach projektu wsparcie asystenta/ki będzie uzupełniało naszą istniejącą już, szeroką ofertę Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem obejmującą:

Pomoc psychologiczna

Możemy Ci pomóc jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego i informacji.

Pomoc materialna

Jeśli potrzebujesz pomocy materialnej możemy Cię wesprzeć w zależności od Twojej sytuacji i potrzeb.

Pomoc prawna

Udzielimy Ci porad prawnych i zaproponoujemy odpowiednie rozwiązania.

Inna

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną, możemy Ci pomóc w zależności od rodzaju pokrzywdzenia, z jakim się zmagasz.

0
Pokrzywdzonych
0
Lokalnych punktów
0
Zgłoszonych przestępstw

Jak skorzystać z Programu Asystenta dla osób pokrzywdzonych przestępstwem?

Aby osoba pokrzywdzona mogła skorzystać ze wsparcia Asystenta/ki musi się zgłosić do Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pod adres ul. Widok 24 (II piętro), Warszawa.

Następnie osoba pokrzywdzona jest umówiona na rozmowę z Asystentem/tką, aby mogła powiedzieć o swoich potrzebach związanych z asystowaniem jej podczas procedur.

Asysta Asystenta/ki osobom pokrzywdzonym

Oferta pomocy

Oferowane w ramach projektu wsparcie asystenta/ki będzie uzupełniało naszą istniejącą już, szeroką ofertę Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem obejmującą pomoc psychologiczną, prawną, materialną oraz inną, zgodną z potrzebami osoby pokrzywdzonej.

Ze wsparcia Asystenta/tki będą mogły skorzystać także osoby pokrzywdzone innymi przestępstwami powodującymi dotkliwe skutki psychiczne i fizyczne w życiu osób pokrzywdzonych lub osoby wyjątkowo nieporadne, czy o specjalnych potrzebach.

Wspieramy w emocjach, wysłuchujemy Państwa potrzeb i ustalamy dalsze działania.

Artykuły

Informacje i wiadomości dotyczące programu

Home
Skontaktuj się z nami
Close Search Window